-------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ پخش زنده حرم
انتظار

«انتظار»

در لغت به معنای چشم داشت به راه بودن و نوعی امید به آینده داشتن است.نتیجه ای که از معنای لغوی «انتظار» به دست می آید این است که کسی که عمل زشت و ناهنجاری انجام داده،منتظر کیفر آن است ، و کسی که بذری را در زمین پاشیده منتظر است که محصولش از زمین سر برآورد و سر سبز شود و کسی که کار خیر و شایسته ای انجام داده، منتظر است تا روزی فرا رسد و او پاداش کار خیرش را دریافت کند.

وام انتظار در اسلام ـ به ویژه مذهب تشیع ـ عبارت از ایمان استوار بر امامت و ولایت حضرت ولی عصر (عج) و امید به ظهور مبارک آن واپسین حجت الهی ، و آغاز حکومت صالحان است. انتظار فرج در اسلام ، در واقع نوعی آمادگی برای پاک شدن،پاک زیستن،آمادگی برای حرکتی مستمرّو دائم ،توأم با خود سازی و دگر سازی و زمینه سازی . و سر انجام آمادگی برای تهیه قوا برای شرکت در نهضت عظیم حضرت مهدی (عج) که آغاز آن ، ظهور حضرت و پایان آن ، شکست تاریکی ها و ظلم هات و نتیجه آن ، برپایی حکومت عدل الهی و نهضت سبز مهدوی است .

مسلمانان بر اساس وعده های صریحی که قرآن کریم بذان ها داده است ، عقیده دارند که طبق قانون خلقعت و سنّت آفرینش ،تاریخ بر مینای سنّت های الهی  و وعده های خدایی به پیش می رود،و اگر چند روزی دنیا به نفع ستمگران تمام شده،ولی سر انجام حکومت مطلق جهان به دست صالحان و حق پرستان خواهد افتاد و عدالت و امنیت بر اساس قانون خدا در سرتاسر جهان براقرار خواهد شد. از آیات متعدد قرآن (توبه :32 و 33، نور:55 ، غافر:51 ، انبیاء:105 و 106 ، قصص : 4 ، سجده:28 و 29 ، صافات :171 و 173 ، حج: 41 ) به خوبی استفاده می شود که جهان روزی را در پیش دارد که حکومت مطلق دنیا به دیت پاکان و صالخان خواهد افتاد و روزی را که مسلمانان انتظار می کشند ، همان روز قیام حضرت مهدی (عج) است.

اصل «انتظار فرج» از یک اصل کلی اسلامی مایه می گیرد ، و آن، اصل حرمتِ یأس و نومیدی از لطف و رحمت خداوند است . آن چه از روایات به دست می آید ، انتظار فرج ،نوعی عبادت است، رایمان به غیب است ، اقرار به یگانگی خدا و رسالت پیامبر (ص) و پیشوایی امامان معصوم (ع)  است ، تلاش و سازندگی است ، عامل مقاومت و پایداری است، نوعی فریاد و خروشی از درون ، و عدم پذیرش سلطه ها و اعتراض به زمامداران خودسر و خودپرست است، دلیل این انتظار، همان نویدهای  صریح قرآن کریم و روایات معتبری است که مسأله ظهور حضرت مهدی (عج) و امید به آینده را به عنوان وعده تخلف ناپذیر الهی مطرح کرده اند . انتظار دارای دو بُعد فکری یا اعتقادی  ، و بعد عملی یا اجتماعی است و معرفت و انتظار فرج است که منتظر را در خیمه گاه امام عصر (عج) آماده به خدمت حفظ می کند.

و اما انتظار اعتقادی؛ معرفت امام ، شرط صحت انتظار است . فضیل بن یسار از امام صادق (ع) درباره آیه «یوم ندعوا کلُّ اُناس بإمامِهم»؛روزی که هر مردمی را با امامشان می خوانیم ، پرسید . حضرت چنین فرمود : «ای فضیل ! امام ، خود را بشناس ، زیرا اگر معرفت امام  خود را داشته باشی ، جلو افتادن یا به تأخیر افتادن این امر زیانی به تو نمی رساند».

انتظار اجتماعی ؛ همان انتظار در مقام عمل است. محصول انتظار اعتقادی ، انتظار عملی است. برخورداری از رحمت اهی ، شامل حال منتظرانی است که در جهت اجرای اوامر الهی از هیچ کوششی دریغ نمی ورزند و همواره تلاش می کنند وظایف اعتقادی خود را بشناسند و با تمام توان شان در جهت تحقق آنها کوشش نمایند . و اما از جمله وظایف  عملکردی منتظران ، دعا برای تعجیل فرج، حفظ تقوی ، تسلیم محض به امام و زمینه سازی برای برقراری عدل الهی

 

 


انتظار در فرج

 بسم رب المهدی

به معنای چشمداشت گشایش گره هایی زندگی ازجانب خداوند است. دراصطلاح به معنای چشم به راه بودن است ظهور حضرت مهدی (عج) است. ‌          

انتظار، فضلیت انتظار، تعجیل فرج.

العفو العفو ...


انتظار و بهداشت روان

 

بسم رب المهدی

 در قله هرم اعتقادی شیعه ،عقیده به مهدویت وانتظار برای ظهور وحکومت جهانی حضرت است. بنابراین رابطه انتظار وبهداشت روان ، درحقیقت مبتنی بر رابطه دین وباورهای دینی با بهداشت روان است. باورهای دینی از طریق تغذیه روحی ، معنابخشی به زندگی ،اتصال به منابع قدرت ،تخلیه هیجانی و...زمینه های ارامش وبهداشت روانی را فراهم می کند .انتظارعلاوه براین که ازابتلا به بیماری های روانی جلوگیری می کند ،زمینه رشد وارتقاء توانمندی های فرد رادرایفای نقش های اجتماعی ، روانی وجسمی فراهم می سازد.

وقتی حالت انتظار درانسان پدید می اید،می شود ((امید))و((آمادگی))و((اشتیاق))رادر خود تجربه کرد.انتظار نوروعدالت ،بارقه امید رادر دل انسان زنده می کند .آمادگی برای انتظارنیز به  این معناست که توانایی بردباری برتاخیرها شکیبایی بر مشکلات ناشی از غیبت را داشته باشیم وگواه صادق برانتظار،شورواشتیاق است که از یک سود غم فراق است واز دیگر سودشوق وصال .به طور کلی ،امید ،امادگی ،اشتیاق وشرایط روانی خاصی ایجاد می کند که در جلوگیری از بیماری ها وارتقاء توامندی ها در مقابله با اضطراب ها نقش موثری دارد.

العفو العفو ...


انتظار مثبت

بسم رب المهدی

نفطه مقابل انتظارمنفی است.این گروه معتقدند : ظهور حضرت مهدی(عج)حلقه ای است از حلقه های مبارزاهل حق وباطل که به پیروزی اهل حق منتهی می شود. سهیم بودن یک فرد دراین سعادت موقوف به این است که ان فردعملا در گروه اهل حق باشد .درروایت امده است(یملاء به الارض قسطا وعدلا بعد ما مل ت ظلما وجورا)خداوند زمین را پر از عدل وداد می کند،پس از ان که از ظلم وجر پر شده است .دراین حدیث تکیه بر روی ظلم شده وسخن از گروه ظالم است که مستلزم وجود گروه مظلوم است ومی رساند که قیام مهدی (علیه السلام)برای حمایت مظلومانی است که استحقاق حمایت دارند .شیخ صدوق روایتی ازامام سادق(علیه السلام)نقل می کند مبنی براین که این امر تحقق نمی پذیرد،مگه این که هریک ازشقی وسعید به نهایت کار خود برسند پس سخن در این است که گروه سعدا واشقیا هرکدام به نهایت کار خود برسند ،سخن در این نیست سعیدی در کار نباشد و فقط اشقیاء به منتها درجه شقاوت برسند (که درانتظار منفی امده است)

از نظر روایات اسلامی درمقدمه قیام و ظهور امام (ع) ، یک سلسله قیام های دیگر از طرف اهل حق صورت می گیرد .ان جه به نام قیام یمانی قبل از ظهور بیان شده است ،نمونه ای از این سلسله قیام هاست .

پس((انتظار مثبت)) ، انتظاری است که دران ، هر فرد نسبت به خود وجامعه  مسئول است . این انتظار ، تعهد افرین و تحرک بخش است ونوعی عبادت شمرده می شود.

العفو العفو ...