-------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ پخش زنده حرم
محفل نــــــور 23 فروردین 1392

بسم رب المهدی

عکس ها بیشتر و متن حاشیه رو با درخواست بازدید کنندگان روی تارنما قرار خواهیم داد

محفل نـــور 23 فروردین 1392

ما منتظریم تا بیایـــــــــــــــــــــــــــ....

العفو العفو ...


اولین اردو نوجوانان منتـــظر در سال 1392 ( بندرانزلی -مروارید خزر 16 فروردین 92)

بسم رب المهدی

عکس ها بیشتر و متن حاشیه رو با درخواست بازدید کنندگان روی تارنما قرار خواهیم داد

عکس صحبت های مسئولین در همان اوایل رسیدن مرواید خزر

ما منتظریم تا بیایـــــــــــــــــــــــــــ....

العفو العفو ...