-------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ پخش زنده حرم
شنبه 21 اردیبهشت شب ولادت امام باقر (ع)

بسم رب المهدی

عکس ها بیشتر و متن حاشیه رو با درخواست بازدید کنندگان روی تارنما قرار خواهیم داد

ایستگاه صلواتی ولادت امام باقر (ع) 92 از آخر امیر حسین ، مجتبی و مصطفی

ما منتظریم تا بیایـــــــــــــــــــــــــــ....

العفو العفو ... 


محفل نــــور 20 اردیبهشت 1392

بسم رب المهدی

عکس ها بیشتر و متن حاشیه رو با درخواست بازدید کنندگان روی تارنما قرار خواهیم داد

محفل نـــور 20 اردیبهشت 1392

ما منتظریم تا بیایـــــــــــــــــــــــــــ....

العفو العفو ...


ولادت حضرت زهرا (س) 10 اردیبهشت 1392 ( مسجد باقرآباد رشت )

بسم رب المهدی

عکس ها بیشتر و متن حاشیه رو با درخواست بازدید کنندگان روی تارنما قرار خواهیم داد

گروه سرود نوجوانان منتـــظر سه شنبه 10 اردی بهشت 1392

ما منتظریم تا بیایـــــــــــــــــــــــــــ....

العفو العفو ...


ائمه شناسی 9 اردی بهشت 1392 ( شناخت امام )

بسم رب المهدی

عکس ها بیشتر و متن حاشیه رو با درخواست بازدید کنندگان روی تارنما قرار خواهیم داد

ائمه شناسی 9 اردیبهشت 92

ما منتظریم تا بیایـــــــــــــــــــــــــــ....

العفو العفو ...


محفل نــــــور 13 اردیبهشت 1392

بسم رب المهدی

عکس ها بیشتر و متن حاشیه رو با درخواست بازدید کنندگان روی تارنما قرار خواهیم دادمحفل نـــور 13 اردیبهشت  1392 از راست نیما خندان و ماهان و سینا

ما منتظریم تا بیایـــــــــــــــــــــــــــ....

العفو العفو ... 


برنامه فصــل بــهـــار 1392 نوجوانان منتـــظر

بسم رب المهدی

بعد از یکماه استراحت برنامه این فصل با کمیت و اگر خداوند و حضرت بقیه الله (عج) خواستن کفیت بالا برامون دعا کنین و مارو با پیشنهادات و انتقاداتان همیاری کنید.

 برنامه فصل بهار 1392 نوجوانان منتـــــظر

ما منتظریم تا بیایـــــــــــــــــــــــــــ....

العفو العفو ...


محفل نـــــور 30 فروردین 1392

بسم رب المهدی

عکس ها بیشتر و متن حاشیه رو با درخواست بازدید کنندگان روی تارنما قرار خواهیم دادمحفل نـــور 30 اردیبهشت 1392

ما منتظریم تا بیایـــــــــــــــــــــــــــ....

العفو العفو ...