-------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ پخش زنده حرم
شروع ثبت نام طرح نشاط و تعالی مسجد باقرآباد

بسم رب المهدی

ما منتظریم تا بیایـــــــــــــــــــــــــــ....

العفو العفو ...