-------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ پخش زنده حرم
برنامه روزانه اریبهشت 1394 پایگاه شهدای سرپل ذهاب

بسم رب المهدی

عکس برنامه ها برگزار شده را در تارنما قرار خواهیم داد .....

ما منتظریم تا بیایـــــــــــــــــــــــــــ....

العفو العفو ...