-------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ پخش زنده حرم
مسابقه بزرگ پیامبر مهربانی 91

بسم رب المهدی

مسابقات بزرگ پیامبر مهربانی 91 با همکاری مسجد و پایگاه و کانون در سطح شهرستان رشت برگزار می شود

العفو العفو ...