-------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ پخش زنده حرم
ائمه شناسی 9 اردی بهشت 1392 ( شناخت امام )

بسم رب المهدی

عکس ها بیشتر و متن حاشیه رو با درخواست بازدید کنندگان روی تارنما قرار خواهیم داد

ائمه شناسی 9 اردیبهشت 92

ما منتظریم تا بیایـــــــــــــــــــــــــــ....

العفو العفو ...