-------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ پخش زنده حرم
شستشویی ظروف محرم 1436 ( 13 آبان 1393 )

بسم رب المهدی

عکس ها بیشتر و متن حاشیه رو با درخواست بازدید کنندگان روی تارنما قرار خواهیم داد

شتستشویی اعضا پایگاه در آشپزی روز عاشورا مسجد باقرآباد

ما منتظریم تا بیایـــــــــــــــــــــــــــ....

العفو العفو ...