-------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ پخش زنده حرم
برنامه های دهه فجر 1393 پایگاه شهدای سرپل ذهاب

بسم رب المهدی

برنامه های دهه مبارک فجر1393 پایگاه شهدای سرپل ذهاب

ما منتظریم تا بیایـــــــــــــــــــــــــــ....

العفو العفو ...