-------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ پخش زنده حرم
22 بهمن 1393 منتظران (پایگاه شهدای سرپل ذهاب )

بسم رب المهدی

عکس ها بیشتر و متن حاشیه رو با درخواست بازدید کنندگان روی تارنما قرار خواهیم داد

ما منتظریم تا بیایـــــــــــــــــــــــــــ....

العفو العفو ...