-------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ پخش زنده حرم
پیش بینی آقـــــــــــــــا در مورد حضور مردم در انتخابات 12 اسفند

 بسم رب المهدی

یکی از جاهای که مردم حضورشان را می توانند نشان دهند همین انتخابات است نه از حالا از مدتی قبل شروع کرده اند که شاید کاری کند که در این انتخابات حضور مردم کم شود ، می شنوید و می بینید که در آن مقداری که بگوش مردم می رسد به چشم مردم می رسد در مطبوعات در رسانه های گوناگون،همه تلاش شان بر این است دشمنان ما از آن صدر گرفته است که مرکز و قرارگاه فرماندهی جبهه کفر و استکبار است تا این پادوها و ایادی کوچک پیاده نظامشان که همه جا پخش اند این جا هم هستند ، بیرون هم هستند ، تلاش شان این است که کاری کنند  مردم در این انتخابات شرکت نکنند من با تجربه ای که از رفتار این مردم دارم

 پیش بینی می کنم به لطف الهی به فضل الهی به حول قوه الهی

حضور مردم در این انتخابات یک حضور دشمن شکن خواهد بود.

 
 
العفو العفو ...

برچسب‌ها: