انتظار

«انتظار»

در لغت به معنای چشم داشت به راه بودن و نوعی امید به آینده داشتن است.نتیجه ای که از معنای لغوی «انتظار» به دست می آید این است که کسی که عمل زشت و ناهنجاری انجام داده،منتظر کیفر آن است ، و کسی که بذری را در زمین پاشیده منتظر است که محصولش از زمین سر برآورد و سر سبز شود و کسی که کار خیر و شایسته ای انجام داده، منتظر است تا روزی فرا رسد و او پاداش کار خیرش را دریافت کند.

وام انتظار در اسلام ـ به ویژه مذهب تشیع ـ عبارت از ایمان استوار بر امامت و ولایت حضرت ولی عصر (عج) و امید به ظهور مبارک آن واپسین حجت الهی ، و آغاز حکومت صالحان است. انتظار فرج در اسلام ، در واقع نوعی آمادگی برای پاک شدن،پاک زیستن،آمادگی برای حرکتی مستمرّو دائم ،توأم با خود سازی و دگر سازی و زمینه سازی . و سر انجام آمادگی برای تهیه قوا برای شرکت در نهضت عظیم حضرت مهدی (عج) که آغاز آن ، ظهور حضرت و پایان آن ، شکست تاریکی ها و ظلم هات و نتیجه آن ، برپایی حکومت عدل الهی و نهضت سبز مهدوی است .

مسلمانان بر اساس وعده های صریحی که قرآن کریم بذان ها داده است ، عقیده دارند که طبق قانون خلقعت و سنّت آفرینش ،تاریخ بر مینای سنّت های الهی  و وعده های خدایی به پیش می رود،و اگر چند روزی دنیا به نفع ستمگران تمام شده،ولی سر انجام حکومت مطلق جهان به دست صالحان و حق پرستان خواهد افتاد و عدالت و امنیت بر اساس قانون خدا در سرتاسر جهان براقرار خواهد شد. از آیات متعدد قرآن (توبه :32 و 33، نور:55 ، غافر:51 ، انبیاء:105 و 106 ، قصص : 4 ، سجده:28 و 29 ، صافات :171 و 173 ، حج: 41 ) به خوبی استفاده می شود که جهان روزی را در پیش دارد که حکومت مطلق دنیا به دیت پاکان و صالخان خواهد افتاد و روزی را که مسلمانان انتظار می کشند ، همان روز قیام حضرت مهدی (عج) است.

اصل «انتظار فرج» از یک اصل کلی اسلامی مایه می گیرد ، و آن، اصل حرمتِ یأس و نومیدی از لطف و رحمت خداوند است . آن چه از روایات به دست می آید ، انتظار فرج ،نوعی عبادت است، رایمان به غیب است ، اقرار به یگانگی خدا و رسالت پیامبر (ص) و پیشوایی امامان معصوم (ع)  است ، تلاش و سازندگی است ، عامل مقاومت و پایداری است، نوعی فریاد و خروشی از درون ، و عدم پذیرش سلطه ها و اعتراض به زمامداران خودسر و خودپرست است، دلیل این انتظار، همان نویدهای  صریح قرآن کریم و روایات معتبری است که مسأله ظهور حضرت مهدی (عج) و امید به آینده را به عنوان وعده تخلف ناپذیر الهی مطرح کرده اند . انتظار دارای دو بُعد فکری یا اعتقادی  ، و بعد عملی یا اجتماعی است و معرفت و انتظار فرج است که منتظر را در خیمه گاه امام عصر (عج) آماده به خدمت حفظ می کند.

و اما انتظار اعتقادی؛ معرفت امام ، شرط صحت انتظار است . فضیل بن یسار از امام صادق (ع) درباره آیه «یوم ندعوا کلُّ اُناس بإمامِهم»؛روزی که هر مردمی را با امامشان می خوانیم ، پرسید . حضرت چنین فرمود : «ای فضیل ! امام ، خود را بشناس ، زیرا اگر معرفت امام  خود را داشته باشی ، جلو افتادن یا به تأخیر افتادن این امر زیانی به تو نمی رساند».

انتظار اجتماعی ؛ همان انتظار در مقام عمل است. محصول انتظار اعتقادی ، انتظار عملی است. برخورداری از رحمت اهی ، شامل حال منتظرانی است که در جهت اجرای اوامر الهی از هیچ کوششی دریغ نمی ورزند و همواره تلاش می کنند وظایف اعتقادی خود را بشناسند و با تمام توان شان در جهت تحقق آنها کوشش نمایند . و اما از جمله وظایف  عملکردی منتظران ، دعا برای تعجیل فرج، حفظ تقوی ، تسلیم محض به امام و زمینه سازی برای برقراری عدل الهی

 

 

/ 0 نظر / 34 بازدید