انتظار مثبت

بسم رب المهدی

نفطه مقابل انتظارمنفی است.این گروه معتقدند : ظهور حضرت مهدی(عج)حلقه ای است از حلقه های مبارزاهل حق وباطل که به پیروزی اهل حق منتهی می شود. سهیم بودن یک فرد دراین سعادت موقوف به این است که ان فردعملا در گروه اهل حق باشد .درروایت امده است(یملاء به الارض قسطا وعدلا بعد ما مل ت ظلما وجورا)خداوند زمین را پر از عدل وداد می کند،پس از ان که از ظلم وجر پر شده است .دراین حدیث تکیه بر روی ظلم شده وسخن از گروه ظالم است که مستلزم وجود گروه مظلوم است ومی رساند که قیام مهدی (علیه السلام)برای حمایت مظلومانی است که استحقاق حمایت دارند .شیخ صدوق روایتی ازامام سادق(علیه السلام)نقل می کند مبنی براین که این امر تحقق نمی پذیرد،مگه این که هریک ازشقی وسعید به نهایت کار خود برسند پس سخن در این است که گروه سعدا واشقیا هرکدام به نهایت کار خود برسند ،سخن در این نیست سعیدی در کار نباشد و فقط اشقیاء به منتها درجه شقاوت برسند (که درانتظار منفی امده است)

از نظر روایات اسلامی درمقدمه قیام و ظهور امام (ع) ، یک سلسله قیام های دیگر از طرف اهل حق صورت می گیرد .ان جه به نام قیام یمانی قبل از ظهور بیان شده است ،نمونه ای از این سلسله قیام هاست .

پس((انتظار مثبت)) ، انتظاری است که دران ، هر فرد نسبت به خود وجامعه  مسئول است . این انتظار ، تعهد افرین و تحرک بخش است ونوعی عبادت شمرده می شود.

العفو العفو ...

/ 0 نظر / 43 بازدید