صلوات های انتظاری

بسم رب المهدی

سلام دوستان برای سلامتی و تعجیل فرج امام زمان (عج)
طرح صلوات های انتظاری رو با شعار ذکری برای ظهور آغاز کردیم
شما هم می توانید در این طرح شرکت کنید.
راه های شزکت در طرح صلوات های انتظاری :
1 :((پیامک50002060141419))
تعداد ذکر/مدت اتمام ذکر/ نام و نام خانوادگی/نام شهرستان . 
مثال : 1000/یک هفته/مهدی مهدوی/رشت
2:((نظرات)) 
در بخش نظرات می توانید تعداد ذکر خود را مانند روش پیامکی ثبت کنید.
تذکر : مدت زمان ذکر نباید از یک هفته بیشتر باشد.
        هر فرد می تواند چندین بار در این طرح شرکت نماید
این طرح در آینده به میزان بیشترین صلوات های داده شده هر فرد در مدت یک هفته جایزه به قرعه اهداء خواهد کرد شما هم می توانید برای تداوم و همگیر شدن این طرح مارا همیاری کنید یا از طریق مالی یا از طریق پخش این پست در تارنماهای و صفحه های اجتماعی به امید فرج مولامان

ما منتظریم تا بیایـــــــــــــــــــــــــــ....

العفو العفو ...

/ 0 نظر / 133 بازدید